ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท จีทีเอ็ม จำกัด และ บริษัท เอ็นจีวี พาวเวอร์ ได้ร่วมออกงาน road show ณ โรงแรมหรรษา เจบีจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังมีโอกาสได้พูดคุย และแนะนำสินค้าต่างๆให้กับผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทางบริษัท จีทีเอ็ม จำกัด และ บริษัท เอ็นจีวี พาวเวอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในอนาคต

ข่าวสารทั้งหมด