ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท จีทีเอ็ม จำกัด ได้มีการตรวจติดตามประจำปี จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้เพื่อการประมวลผลประสิทธิภาพและความโปร่งใส ความปลอดภัยของระบบการทำงานและผลิตภัณฑ์ ซึ่งการรับรองนี้สามารถนำมาซึ่งการรับรู้ถึงความมั่นคงจากลูกค้า และนำเราสู่ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ข่าวสารทั้งหมด