สินค้า

GT Mover MAVIS 2.5-3.0

Product Feature :

Category : Hand Pallet Trucks
Model : MAVIS 2.5 - 3.0
Capacity : 2,500 – 3,000 Kgs.
Max. Lifting Height : 205 mm.
Max. Travel speed : N/A

 

Prominent point :

  • ชุดซีลเยอรมัน
  • งาช่วยในการเสริมแรง และเหมาะกับการใช้งานแบบ heavy duty
  • บูชที่ปราศจากน้ำมัน ทำให้คุณใช้แรงน้อยลง และยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถแฮนด์พาเลทSpecification:

Slide1.jpg (164 KB)

Drawing:

Value Added Service
  • Professional, responsive and experienced service team
  • Free preventive maintenance program for the first year
  • Training seminars for operators to enhance product safety and efficiency
  • Over 2000 varieties of spare parts in availabe stock
  • Assistance in reducing maintenance costs while enhancing productivity