สินค้า

GT Mover FORTIS Eco 1.2Mi

Product Feature :

Category : Powered Stackers
Model : FORTIS Eco 1.2Mi
Capacity : 1,200 kg.
Max. Lifting Height :  up to 2,360 mm.
Max. Travel speed : 4.5 km/h
 

Prominent point :

  • สามารถยกได้คราวละ 2 พาเลท
  • การออกแบบก้านบังคับยาวและอยู่ด้านข้าง
  • การออกแบบพิเศษ: กลไกเชื่อมโยงแบบ 4 เสาSpecification:

spec1.jpg (845 KB)

spec2.jpg (185 KB)

Drawing:

draw.jpg (135 KB)

Load Chart:

chart.jpg (115 KB)
 
Value Added Service
  • Professional, responsive and experienced service team
  • Free preventive maintenance program for the first year
  • Training seminars for operators to enhance product safety and efficiency
  • Over 2000 varieties of spare parts in availabe stock
  • Assistance in reducing maintenance costs while enhancing productivity