สินค้า

GT Mover FORTIS 1.2-1.6

Product Feature :

Category : Powered Stackers
Model : FORTIS 1.2-1.6
Capacity : 1,200 - 1,600 kg
Max. Lifting Height : 4,800 mm.
Max. Travel speed : 5 - 5.5 km/h
 

Prominent point :

  • ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก ระยะสั้น และเป็นงานที่ต้องการเรียงสินค้าแนวดิ่ง
  • ก้านบังคับถูกออกแบบให้ยาว ทำให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก
  • ก้านบังคับอยู่ด้านข้าง ให้วิสัยทัศน์การทำงานที่กว้าง และปลอดภัยSpecification:

spec(nw).jpg (563 KB)

Performance:

performance-0.jpg (53 KB)

performance-1.jpg (296 KB)

Option:

option.jpg (129 KB)

Mast Table:

mast-table.jpg (213 KB)

Rated Capacity Graph:

rated-capacity-graph.jpg (75 KB)

Drawing:

draw.jpg (134 KB)

Load Chart:

chart.jpg (196 KB)
 
Value Added Service
  • Professional, responsive and experienced service team
  • Free preventive maintenance program for the first year
  • Training seminars for operators to enhance product safety and efficiency
  • Over 2000 varieties of spare parts in availabe stock
  • Assistance in reducing maintenance costs while enhancing productivity