สินค้า

GT Mover FORTIS Reach Type 1.2R

Product Feature :

Category : Specialty Products
Model : FORTIS Reach Type 1.2R
Capacity : 1,200 kg.
Max. Lifting Height : up to 5,500 mm.
Max. Travel speed : 5.5 - 6.0 km/h
 

Prominent point :

  • วาล์วไฟฟ้า และระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้น เพื่อรองรับการทำงานที่ยาวนาน
  • มีระบบป้องกันการยกขึ้นหลายระดับเพื่อความปลอดภัย
  • การออกแบบรูปทรงกะทัดรัด
  • การออกแบบตัดระบบการยกเมื่อกระแสไฟต่ำ เพื่อปกป้องแบตเตอรี่Specification:


Drawing:

FORTIS Reach Type 1.2R_drawing.jpg (46 KB)

Load Chart:

FORTIS Reach Type 1.2R_load chart.jpg (41 KB)
 
Value Added Service
  • Professional, responsive and experienced service team
  • Free preventive maintenance program for the first year
  • Training seminars for operators to enhance product safety and efficiency
  • Over 2000 varieties of spare parts in availabe stock
  • Assistance in reducing maintenance costs while enhancing productivity