สินค้า

MIAG EGG

Product Feature :

Category : Pedestrian Truck
Model : EGG
Capacity : 1,000 – 1,500 Kgs..
Max. Lifting Height : 2,500 mm..
Max. Travel speed : 3.5 Km/h
 

Prominent point :

 

ด้านลักษณะ

  • ประสิทธิภาพสูง
  • ใช้น้ำมันในปริมาณที่ต่ำ
  • การออกแบบที่กะทัดรัดและเพดานใต้ท้องรถที่อยู่ในระดับสูง
  • มีการไหลกลับของพลังงาน (พลังงานขณะเบรกจะย้อนกลับเข้าไปยังแบตเตอรี่)
  • ระบบการควบคุมความเร็วที่รวดเร็วSpecification:

Drawing:

 
Value Added Service
  • Professional, responsive and experienced service team
  • Free preventive maintenance program for the first year
  • Training seminars for operators to enhance product safety and efficiency
  • Over 2000 varieties of spare parts in availabe stock
  • Assistance in reducing maintenance costs while enhancing productivity