สินค้า

MIAG EGZ

Product Feature :

Category : Pedestrian Truck
Model : EGZ
Capacity : 5,000 – 10,000 Kgs..
Max. Lifting Height : N/A
Max. Travel speed : 3.5 Km/h
 

Prominent point :

 

ด้านลักษณะ

  • มอเตอร์การขับเคลื่อนแบบเดี่ยวหรือคู่ประสิทธิภาพสูง
  • มีการไหลกลับของพลังงาน (พลังงานขณะเบรกจะย้อนกลับเข้าไปยังแบตเตอรี่)
  • ประสิทธิภาพสูงSpecification:

Drawing: