สินค้า

MIAG EGP

Product Feature :

Category : Pedestrian Truckt
Model : EGP
Capacity : 1,000-1,500 Kgs.
Max. Lifting Height : 2600 mm.
Max. Travel speed : 4.5 Km/h
 

Prominent point :

 

Character

การขนส่งในแนวนอนและแนวตั้งของสินค้าที่แตกต่างกันและต้องการความมั่นคงของการขนส่งสูง

  • การขับขี่ด้วยความเร็วที่สามารถกำหนดเองได้
  • ไฮโดรลิคขนาดเล็กกะทัดรัด
  • ใช้ปริมาณน้ำมันไฮโดรลิคน้อย
  • พลังงานใช้สอย (พลังงานเบรกเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่)
  • ประสิทธิภาพสูงSpecification:

Drawing:

Value Added Service
  • Professional, responsive and experienced service team
  • Free preventive maintenance program for the first year
  • Training seminars for operators to enhance product safety and efficiency
  • Over 2000 varieties of spare parts in availabe stock
  • Assistance in reducing maintenance costs while enhancing productivity