สมัครงาน

งานขาย

ใบสมัคร / Register

Area Manager ( Key Account)


คุณสมบัติ

ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 2. จัดทำแผนการขาย แผนการเข้าพบลูกค้า และ รายการผลการเข้าพบลูกค้า
 3. ดูแลลูกค้าในกลุ่ม Key Account และเพิ่มส่วนแบ่งทางการขายให้มากที่สุด
 4. แก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ และ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
 5. ทำงานร่วมกับแผนกการตลาด แผนก Service แผนก Supply chain สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Material Handling และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 6. วิเคราะห์และเก็บข้อมูลทางการตลาดและคู่แข่ง
 7. หาโอกาสใหม่ ลูกค้าใหม่ อย่างสม่ำเสมอ จากสถานการณ์การตลาดปัจจุบัน
 8. ดูแลรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าหลัก เพิ่มส่วนแบ่งทางการขาย อย่างต่อเนื่อง
 9. รายงานการขายและยอดขายในพื้นที่ต่อผู้จัดการแผนก และ Forecast ยอดขายทุกเดือน


คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์, บริหาร,การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย / หญิง อายุ 28 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการให้คำปรึกษาทีมงานขายในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเชี่ยวชาญในสินค้าที่และวิธีการนำเสนอสินค้าต่อลูกค้าได้ดี สามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่
 • สามารถสื่อสาร บริหารจัดการลูกค้า และ ทำงานเป็นทีมได้ดี เพื่อให้ได้ตามผลลัพธ์ตามที่วางแผน
 • มีทักษะในการสื่อสาร แก้ไขปัญหาได้ดี และมีใจรักบริการ


Scope of work

 1. Close sales to meet the company’s goals.
 2. Create Sales plan, Customer visit plan and visit report to Head of Division
 3. Maintain customers in the Key Account group and increase the share of sales as much as possible.
 4. Solve problems for customers like professionals and create maximum satisfaction for customers.
 5. Collaborate with Marketing division, Service Center and Supply Chain Division for Material Handling product line.
 6. Analyze and collect market data and competitors
 7. Finding and developing the new Customer, Dealer
 8. Controlling and analyzing the customer’s concern
 9. Communicate to management on result


Qualifications

 • Bachelor’s Degree or higher in Engineer, Business Administration, Marketing or any related fields.
 • Male or Female, aged between 30 - 40 years old.
 • Minimum 5 years’ experience in Sales management level in Material Handling
 • Good interpersonal and communication skills
 • Good command in English.
 • Proficiency in computer literacy.


ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน) มาที่ 

GeTeCe Group
บริษัท จีทีเอ็ม จำกัด

เลขที่ 677/1 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 651 5551 ต่อ 1710 – 1711


จำนวน 1 คน
สมัครที่นี่